به وقت آگاهی 

آگاهی از بیماری قدم اول درمان است

برای افزایش آگاهی خود و افرادی که شرایط مشابه شما را دارند،

در اینجا میتوانید تجربیاتتان را به اشتراک بگذارید

و سوالاتتان را از متخصصین بپرسید

دیابت

اوتیسم

هموفیلی

بیماری‌های قلبی

بیماری‌های کلیوی

ALS

سرطان

تالاسمی